Płyny WarmTrager do instalacji kolektorów słonecznych.

Grupa płynów WarmTrager firmy Medium przeznaczonych do pracy w instalacjach kolektorów słonecznych składa się z trzech produktów:

  • WarmTrager P35, oparty na bazie glikolu propylenowego, ze standardową ochroną chemiczną,
  • WarmTrager SOL, oparty na bazie glikolu propylenowego, ze wzmocnioną ochroną chemiczną,
  • WarmTrager P35/1, oparty na bazie glikolu propylenowego z niewielkim dodatkiem gliceryny, ze standardową ochroną chemiczną,


Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji uzyskane zostało za pomocą dodatków organicznych, płyny nie zawierają więc takich szkodliwych substancji jak azotyny lub borany. Zastosowany bufor o wysokiej rezerwie alkalicznej utrzymuje pH płynu na poziomie optymalnym dla materiałów, z których wykonana jest instalacja.


Zjawiskiem typowym dla instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych są tzw. okresy stagnacji. Ciepło słoneczne gromadzone przez kolektor nie jest od niego odbierane i temperatura płynu w instalacji rośnie wówczas znacznie. Zależnie od typu instalacji może przekraczać nawet 200 °C. Płyny solarne WarmTrager różnią się między sobą odpornością na te zjawiska:

  • WarmTrager P35 i WarmTrager P35/1 przeznaczone są głównie do napełniania instalacji kolektorów płaskich, mogą też pracować w dobrze zbilansowanych cieplnie instalacjach kolektorów próżniowych. Ich odporność na przegrzania nie jest jednak najwyższa.
  • WarmTrager SOL, jest uniwersalnym, dobrze zabezpieczonym płynem solarnym o wysokiej odporności na przegrzania. Dzięki temu można nim wypełniać instalacje zarówno płaskich jak i próżniowych kolektorów słonecznych.
  • WarmTrager P35 jest płynem gotowym do bezpośredniego użycia, o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż -35°C. WarmTrager SOL dostępny jest w postaci płynu o takiej samej temperaturze krzepnięcia lub jako koncentrat. Aby z koncentratu WT SOL otrzymać płyn o temperaturze krzepnięcia nie więcej niż -35°C, należy wymieszać (mierząc objętości) 51 części koncentratu z 49 częściami wody, najlepiej demineralizowanej.


Więcej informacji o płynach solarnych WarmTrager jest dostępnych w ich specyfikacjach technicznych.


Wszystkie płyny WarmTrager dla kolektorów słonecznych pakowane są w pojemniki wielkości 20, 60, 600 i 1000 kilogramów.

Oferujemy krótkie terminy realizacji zamówień i organizujemy transport bezpośrednio na teren inwestycji.

Warmtrager P35

Atest

Atest

WarmTrager SOL - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager SOL - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager SOL - Pobierz


Warmtrager SOL

Atest

Atest

WarmTrager P35 - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager P35 - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager P35 - Pobierz

Powrót

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe