Płyny WarmTrager dla dolnych źródeł pomp ciepła.

Firma Medium, producent płynów WarmTrager, posiada w swojej ofercie cztery produkty przeznaczone do napełniania dolnych źródeł pomp ciepła.

Są to:

  • WarmTrager P2, oparty na bazie roztworu glikolu propylenowego,
  • WarmTrager PG, oparty na bazie roztworu glikolu propylenowego i gliceryny,
  • WarmTrager E2, oparty na bazie roztworu glikolu etylenowego,
  • WarmTrager EG, oparty na bazie roztworu glikolu etylenowego i gliceryny.


Płyny WarmTrager P2 i WarmTrager PG charakteryzują się tym, że nie zawierają ŻADNYCH substancji szkodliwych lub niebezpiecznych w myśl rozporządzenia CLP-GHS EC Nr 1272/2008 oraz dyrektyw nr 67/548/EEC i 1999/45/EC Unii Europejskiej. Jedyną substancją szkodliwą w składzie płynów WarmTrager E2 i EG jest sam glikol etylenowy. 


Ochronę instalacji przed korozją zapewnia w płynach WarmTrager zestaw dodatków organicznych oraz bufor dbający o odpowiednie pH płynu. Pozwalają one płynom WarmTrager zachowywać swoje właściwości przez co najmniej 6-8 lat.

Do produkcji płynów WarmTrager nie są używane surowce wtórne. Tylko stosując czyste, o kontrolowanej jakości składniki, można zapewnić płynom niskokrzepnącym pewne i stabilne parametry techniczne.


Płyny WarmTrager oferowane są w postaci skoncentrowanej lub gotowej do użytku, rozcieńczonej. Skład wszystkich koncentratów został tak dobrany, aby po zmieszaniu z wodą w stosunku objętościowym:

  • 1 część koncentratu na 2 części wody, uzyskać gotowy do użytku płyn o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż -15°C,
  • 1 część koncentratu na 3 części wody, uzyskać temperaturę krzepnięcia płynu nie wyższą niż -10°C.


Więcej informacji o właściwościach płynów do pomp ciepła można znaleźć w Specyfikacji Technicznej tych płynów.

W przypadku samodzielnego rozcieńczania koncentratów WarmTrager EG lub WarmTrager PG należy zapoznać się z informacjami na temat przygotowania płynów z dodatkiem gliceryny.


Wszystkie płyny WarmTrager dla dolnych źródeł pomp ciepła pakowane są w pojemniki wielkości 20, 60, 1000 lub 1100 kilogramów.

Dla dużych instalacji dostarczamy również płyny luzem (w cysternach).

Oferujemy krótkie terminy realizacji zamówień i organizujemy transport bezpośrednio na teren inwestycji.

Warmtrager E2

Atest

Atest

WarmTrager E2 - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager E2 - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager E2 - Pobierz


Warmtrager EG

Atest

Atest

WarmTrager E2 - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager EG - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager EG - Pobierz


Warmtrager P2

Atest

Atest

WarmTrager P2 - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager P2 - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager P2 - Pobierz


Warmtrager PG

Atest

Atest

WarmTrager PG - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager PG - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager PG - Pobierz

Powrót

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe