WarmTrager E2 jest niezamarzającym, specjalistycznym płynem przeznaczonym do napełniania dolnych źródeł pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych. WarmTrager E2 jest płynem opartym na bazie glikolu etylenowego. W jego skład nie wchodzą: azotyny, borany, 2-etyloheksaniany, fosforany lub aminy drugorzędowe.

Zawarty w płynie WarmTrager E2 zestaw inhibitorów oraz odpowiednia rezerwa alkaliczna zabezpieczają przed korozją wszystkie popularne metale używane do budowy instalacji (miedź, mosiądz, lut, stal, żeliwo, aluminium).
WarmTrager E2 jest płynem biodegradowalnym.


Dlaczego warto stosować WarmTrager E2?

Skład i właściwości płynu WarmTrager E2 powodują, że płyn ten:

  • dzięki obniżonym temperaturom zamarzania, zabezpiecza instalacje przed uszkodzeniem w ujemnej temperaturze
  • zabezpiecza instalacje przed korozją
  • zabezpiecza instalacje przed odkładaniem się kamienia kotłowego oraz innych osadów i szlamów
  • wydłuża bezawaryjną pracę instalacji
  • poprawia wydajność instalacji
  • posiada atest PZH nr: HK/B/1436/01/2013

Rodzaje płynów WarmTrager E2.

WarmTrager E2 sprzedawany jest jako koncentrat do samodzielnego rozcieńczania lub płyn gotowy do bezpośredniego użycia - WarmTrager E2-15 o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż -15°C.
Do produkcji płynu WarmTrager E2-15 używamy wyłącznie wody demineralizowanej o przewodnictwie mniejszym niż 5 µS.

 

Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż -15°C:
Wymagane stężenie WarmTrager E2 Koncentrat, % objętościowy33
Wymagane stężenie WarmTrager E2 Koncentrat, % wagowy36
Refraktometria,  Brix22,5
Refraktometria,  nD1,368
Gęstość, g/cm31,044
Wydajność WarmTrager E2 Koncentrat, (ilość litrów płynu możliwych do uzyskania z 1 kg koncentratu)2,67

 

Właściwości fizykochemiczne płynów WarmTrager E2.
Stan fizycznyjednorodna, przezroczysta ciecz
Barwaniebieska
Zapachsłaby lub brak
pH roztworu7,5 – 8,5
Gęstość w 20° C, g/cm31,044 - 1,112 (w zależności od odmiany)
Rezerwa alkaliczna (ml 0,1 N HCl/20 ml płynu)> 2
Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń
Temperatura krzepnięcia (°C), maxw zależności od odmiany
Lepkość dynamiczna dla roztworu 33%(obj), mPa*s 
10 °C3,1
-5 °C5,8

Wszystkie produkty dostępne są w bezzwrotnych opakowaniach zawierających 20, 60, 600 lub 1000 kilogramów.


Atest

Atest

WarmTrager E2 - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager E2 - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager E2 - Pobierz

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe