WarmTrager EG jest niezamarzającym, specjalistycznym płynem przeznaczonym do napełniania dolnych źródeł pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych. WarmTrager EG jest płynem opartym na bazie glikolu etylenowego i gliceryny. W jego skład nie wchodzą: azotyny, borany, 2-etyloheksaniany, fosforany lub aminy drugorzędowe.

Zawarty w płynie WarmTrager EG zestaw inhibitorów oraz odpowiednia rezerwa alkaliczna zabezpieczają przed korozją wszystkie popularne metale używane do budowy instalacji (miedź, mosiądz, lut, stal, żeliwo, aluminium).
WarmTrager EG jest płynem biodegradowalnym.


Dlaczego warto stosować WarmTrager EG?

Skład i właściwości płynu WarmTrager EG powodują, że płyn ten:

  • dzięki obniżonym temperaturom zamarzania, zabezpiecza instalacje przed uszkodzeniem w ujemnej temperaturze
  • zabezpiecza instalacje przed korozją
  • zabezpiecza instalacje przed odkładaniem się kamienia kotłowego oraz innych osadów i szlamów
  • wydłuża bezawaryjną pracę instalacji
  • poprawia wydajność instalacji
  • posiada atest PZH nr: HK/B/1077/01/2013

Rodzaje płynów WarmTrager EG.

WarmTrager EG sprzedawany jest jako koncentrat do samodzielnego rozcieńczania lub płyn gotowy do bezpośredniego użycia - WarmTrager EG-15 o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż -15°C.  Do produkcji płynu WarmTrager EG-15 używamy wyłącznie wody demineralizowanej o przewodnictwie mniejszym niż 5 µS.

Z uwagi na obecność gliceryny płyn ma gęstość i lepkość nieco wyższą, niż płyny glikolowe. Należy sprawdzić, czy wydajność pomp oraz przekroje rur dolnego źródła są właściwie dobrane.
Zawartość gliceryny powoduje również, że tradycyjne przyrządy stosowane do określania stężenia glikolu, dają w przypadku płynu WarmTrager EG, zupełnie niecodzienne wskazania. Prosimy o uważną lekturę poniższej tabeli.

 

 

Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż -15°C:
Wymagane stężenie WarmTrager EG Koncentrat, % objętościowy33
Wymagane stężenie WarmTrager EG Koncentrat, % wagowy37
Refraktometria,  Brix25,4
Refraktometria,  nD1,373
Gęstość, g/cm31,066
Współczynnik załamania światła płynu odpowiada współczynnikowi roztworu glikolu etylenowego o stężeniu, %(obj)39
Współczynnik załamania światła płynu odpowiada współczynnikowi roztworu glikolu etylenowego o temperaturze krzepnięcia, °C-25
Gęstość płynu odpowiada gęstości roztworu glikolu etylenowego o stężeniu, %(obj)50
Gęstość płynu odpowiada gęstości roztworu glikolu etylenowego o temperaturze krzepnięcia, °C-35
Wydajność WarmTrager EG Koncentrat, (ilość litrów płynu możliwych do uzyskania z 1 kg koncentratu)2,53

 

Właściwości fizykochemiczne płynów WarmTrager EG.
Stan fizycznyjednorodna, przezroczysta ciecz
Barwaniebieska
Zapachsłaby lub brak
pH roztworu7,5 – 8,5
Gęstość w 20° C, g/cm31,066 - 1,181 (w zależności od odmiany)
Rezerwa alkaliczna (ml 0,1 N HCl/20 ml płynu)> 2
Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń
Temperatura krzepnięcia (°C), maxw zależności od odmiany
Lepkość dynamiczna dla roztworu 33%(obj), mPa*s 
10 °C3,5
-5 °C6,4Wszystkie produkty dostępne są w bezzwrotnych opakowaniach zawierających 20, 60, 600 lub 1000 kilogramów.


Atest

Atest

WarmTrager E2 - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager EG - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager EG - Pobierz

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe