WarmTrager P2 jest niezamarzającym, specjalistycznym płynem przeznaczonym do napełniania dolnych źródeł pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych (także przemysłu spożywczego).

WarmTrager P2 jest płynem opartym na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego. Nie zawiera ŻADNYCH substancji szkodliwych lub niebezpiecznych w myśl rozporządzenia CLP-GHS EC Nr 1272/2008 oraz dyrektyw nr 67/548/EEC i 1999/45/EC Unii Europejskiej. W jego skład nie wchodzą: azotyny, borany, 2-etyloheksaniany, fosforany lub aminy drugorzędowe.
Zawarty w płynie WarmTrager P2 zestaw inhibitorów oraz odpowiednia rezerwa alkaliczna zabezpieczają przed korozją wszystkie popularne metale używane do budowy instalacji (miedź, mosiądz, lut, stal, żeliwo, aluminium). WarmTrager P2 jest płynem biodegradowalnym.


Dlaczego warto stosować WarmTrager P2?

Skład i właściwości płynu WarmTrager P2 powodują, że płyn ten:

  • jest nietoksyczny (zawiera glikol propylenowy)
  • dzięki obniżonym temperaturom zamarzania, zabezpiecza instalacje przed uszkodzeniem w ujemnej temperaturze
  • zabezpiecza instalacje przed korozją
  • zabezpiecza instalacje przed odkładaniem się kamienia kotłowego oraz innych osadów i szlamów
  • wydłuża bezawaryjną pracę instalacji
  • poprawia wydajność instalacji
  • posiada atest PZH nr: HK/B/1436/02/2013

Rodzaje płynów WarmTrager P2.

WarmTrager P2 sprzedawany jest jako koncentrat do samodzielnego rozcieńczania lub płyn gotowy do bezpośredniego użycia - WarmTrager P2-15 o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż -15°C. Do produkcji płynu WarmTrager P2-15 używamy wyłącznie wody demineralizowanej o przewodnictwie mniejszym niż 5 µS.

 

Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż -15°C:
Wymagane stężenie WarmTrager P2 Koncentrat, % objętościowy33
Wymagane stężenie WarmTrager P2 Koncentrat, % wagowy34
Refraktometria,  Brix24,8
Refraktometria,  nD1,372
Gęstość, g/cm31,027
Gęstość płynu odpowiada gęstości roztworu glikolu etylenowego o stężeniu, %(obj)20
Gęstość płynu odpowiada gęstości roztworu glikolu etylenowego o temperaturze krzepnięcia, °C-9
Wydajność WarmTrager P2 Koncentrat, (ilość litrów płynu możliwych do uzyskania z 1 kg koncentratu)2,85

 

Właściwości fizykochemiczne płynów WarmTrager P2.
Stan fizycznyjednorodna, przezroczysta ciecz
Barwazielona
Zapachsłaby lub brak
pH roztworu7,5 – 8,5
Gęstość w 20° C, g/cm31,027 - 1,040 (w zależności od odmiany)
Rezerwa alkaliczna (ml 0,1 N HCl/20 ml płynu)> 2
Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń
Temperatura krzepnięcia (°C), maxw zależności od odmiany
Lepkość dynamiczna dla roztworu 33%(obj), mPa*s 
10 °C4,7
-5 °C10,8Wszystkie produkty dostępne są w bezzwrotnych opakowaniach zawierających 20, 60, 600 lub 1000 kilogramów.


Atest

Atest

WarmTrager P2 - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager P2 - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager P2 - Pobierz

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe