WarmTrager PG jest niezamarzającym, specjalistycznym płynem przeznaczonym do napełniania dolnych źródeł pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych (także przemysłu spożywczego).


WarmTrager PG jest płynem opartym na bazie nietoksycznych: glikolu propylenowego i gliceryny. Nie zawiera ŻADNYCH substancji szkodliwych lub niebezpiecznych w myśl rozporządzenia CLP-GHS EC Nr 1272/2008 oraz dyrektyw nr 67/548/EEC i 1999/45/EC Unii Europejskiej. W jego skład nie wchodzą: azotyny, borany, 2-etyloheksaniany, fosforany lub aminy drugorzędowe.

Zawarty w płynie WarmTrager PG zestaw inhibitorów oraz odpowiednia rezerwa alkaliczna zabezpieczają przed korozją wszystkie popularne metale używane do budowy instalacji (miedź, mosiądz, lut, stal, żeliwo, aluminium). WarmTrager PG jest płynem biodegradowalnym.


Dlaczego warto stosować WarmTrager PG?

Skład i właściwości płynu WarmTrager PG powodują, że płyn ten:

  • jest nietoksyczny (zawiera glikol propylenowy i glicerynę)
  • dzięki obniżonym temperaturom zamarzania, zabezpiecza instalacje przed uszkodzeniem w ujemnej temperaturze
  • zabezpiecza instalacje przed korozją
  • zabezpiecza instalacje przed odkładaniem się kamienia kotłowego oraz innych osadów i szlamów
  • wydłuża bezawaryjną pracę instalacji
  • poprawia wydajność instalacji
  • posiada atest PZH nr: HK/B/1077/02/2013

Rodzaje płynów WarmTrager PG.

WarmTrager PG sprzedawany jest jako koncentrat do samodzielnego rozcieńczania lub płyn gotowy do bezpośredniego użycia - WarmTrager PG-15 o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż -15°C. Do produkcji płynu WarmTrager PG-15 używamy wyłącznie wody demineralizowanej  o przewodnictwie mniejszym niż 5 µS.

Z uwagi na obecność gliceryny płyn WarmTrager PG ma gęstość i lepkość nieco wyższą, niż płyny glikolowe. Należy sprawdzić, czy wydajność pomp oraz przekroje rur dolnego źródła są właściwie dobrane. Zawartość gliceryny powoduje również, że tradycyjne przyrządy stosowane do określania stężenia glikolu, w przypadku płynu WarmTrager PG, dają zupełnie niecodzienne wskazania. Prosimy o uważną lekturę poniższej tabeli.

 

 

Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż -15°C:
Wymagane stężenie WarmTrager PG Koncentrat, objętościowy33
Wymagane stężenie WarmTrager PG Koncentrat, % wagowy37
Refraktometria,  Brix27,7
Refraktometria,  nD1,377
Gęstość, g/cm31,061
Współczynnik załamania światła płynu odpowiada współczynnikowi roztworu glikolu etylenowego o stężeniu, %(obj)43
Współczynnik załamania światła płynu odpowiada współczynnikowi roztworu glikolu etylenowego o temperaturze krzepnięcia, °C-28
Gęstość płynu odpowiada gęstości roztworu glikolu etylenowego o stężeniu, %(obj)45
Gęstość płynu odpowiada gęstości roztworu glikolu etylenowego o temperaturze krzepnięcia, °C-30
Wydajność WarmTrager PG Koncentrat, (ilość litrów płynu możliwych do uzyskania z 1 kg koncentratu)2,57

 

Właściwości fizykochemiczne płynów WarmTrager PG .
Stan fizycznyjednorodna, przezroczysta ciecz
Barwazielona
Zapachsłaby lub brak
pH roztworu7,5 – 8,5
Gęstość w 20° C, g/cm31,060 - 1,156 (w zależności od odmiany)
Rezerwa alkaliczna (ml 0,1 N HCl/20 ml płynu)> 2
Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń
Temperatura krzepnięcia (°C), maxw zależności od odmiany
Lepkość dynamiczna dla roztworu 33%(obj), mPa*s 
10 °C4,5
-5 °C9,9Wszystkie produkty dostępne są w bezzwrotnych opakowaniach zawierających 20, 60, 600 lub 1000 kilogramów.


Atest

Atest

WarmTrager PG - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager PG - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager PG - Pobierz

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe