WarmTrager A jest uniwersalnym, niskokrzepnącym płynem służącym do napełniania układów chłodzenia samochodowych i stacjonarnych silników spalinowych. WarmTrager A produkowany jest na bazie glikolu monoetylenowego o wysokiej czystości (99,9%). Zawiera zestaw dodatków antykorozyjnych, środków antypiennych, stabilizatorów oraz antyutleniaczy. Chroni skutecznie wszystkie elementy wchodzące w skład układu chłodzenia silników samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych oraz silników stacjonarnych. Może być stosowany w chłodnicach aluminiowych i miedzianych. 

WarmTrager A jest płynem wolnym od azotynów, amin, krzemianów, boranów oraz fosforanów.


Dlaczego warto stosować WarmTrager A?

Skład i właściwości płynu WarmTrager A powodują, że płyn ten:

  • dzięki obniżonej temperaturze zamarzania, zabezpiecza instalacje przed uszkodzeniem w warunkach zimowych
  • dzięki podwyższonej temperaturze wrzenia chroni silnik przed przegrzaniem w trudnym okresie letnim
  • zabezpiecza instalacje przed korozją chemiczną
  • zabezpiecza instalacje przed odkładaniem się kamienia kotłowego oraz innych osadów i szlamów
  • zabezpiecza instalacje przed korozją kawitacyjną
  • wydłuża bezawaryjną pracę instalacji
  • WarmTrager A posiada atest PZH nr HK/B/0181/01/2014 [zobacz]

Rodzaje płynów WarmTrager A.

WarmTrager A sprzedawany jest jako koncentrat lub płyn gotowy do bezpośredniego użycia. WarmTrager A Koncentrat pozwala na przygotowanie płynu o wybranych przez użytkownika właściwościach. Płyn przygotowany do bezpośredniego użycia, WarmTrager A35, posiada temperaturę krzepnięcia -35°C.
Do produkcji płynów WarmTrager P używamy wyłącznie wody demineralizowanej o przewodnictwie mniejszym niż 5 μS.


Porady techniczne dotyczące stosowania płynów WarmTrager A.

Optymalną ochronę antykorozyjną uzyskujemy rozcieńczając WarmTrager A Koncentrat wodą demineralizowaną tak, aby stężenie koncentratu wynosiło 50%(obj). Roztwór taki posiada temperaturę krzepnięcia -37˚C.

Aby uzyskać płyn chłodniczy o maksymalnej ochronie przed mrozem należy przygotować 60%(obj) roztwór WarmTrager A Koncentrat. Ma on wówczas temperaturę krzepnięcia ok. -50˚C. Nie należy stosować roztworów o większym stężeniu koncentratu, ze względu na ryzyko przegrzania silnika.

Płyny o stężeniu koncentratu mniejszym niż 30%(obj) nie zapewniają układowi chłodzenia silnika dostatecznej ochrony antykorozyjnej. Jako dolną granicę stężenia koncentratu zalecamy wartość 33%(obj), otrzymany tak płyn krzepnie w ok. -18˚C.

Płyny WarmTrager A można mieszać z płynami zawierającymi krzemiany.

Płynów WarmTrager A nie można przechowywać o ocynkowanych zbiornikach lub beczkach.


Właściwości płynów WarmTrager A.

Wyniki badań właściwości antykorozyjnych płynu WarmTrager A35 (badanie w naczyniu szklanym) przedstawiono na wykresie:

Badanie korozji stopów aluminiowych w warunkach przenikania ciepła dało wynik 0,09 mg przyrostu masy na centymetr kwadratowy powierzchni na tydzień. Norma ASTM D 3306 dopuszcza 1,0 mg ubytku masy na centymetr kwadratowy powierzchni na tydzień.
Badanie korozji stopów aluminiowych w warunkach przenikania ciepła dało wynik 0,09 mg przyrostu masy na centymetr kwadratowy powierzchni na tydzień. Norma ASTM D 3306 dopuszcza 1,0 mg ubytku masy na centymetr kwadratowy powierzchni na tydzień.

 

Właściwości fizykochemiczne płynu WarmTrager A Koncentrat
Gęstość (g/cm3, 20°C): DIN 51 757-41,110 - 1,120
pH (33% roztwór): ASTM D 12877,7 - 8,5
Barwa:różowa opalizująca
Zapach:lekko wyczuwalny
Zawartość wody (%): ASTM D 1123>3% max
Rezerwa alkaliczna (ml): ASTM D 11212,5 - 4,0
Temperatura wrzenia (°C): ASTM D 1120150°C min
Temperatura zapłonu(°C): DIN ISO 2592110°C min
Temperatura krzepnięcia: ASTM D 1177

 

33 %(obj) roztwór (°C): -18°C max
50 %(obj) roztwór (°C): -37°C max

 

Wszystkie produkty dostępne są w bezzwrotnych opakowaniach zawierających 20, 60, 600 lub 1000 litrów.


Atest

Atest

WarmTrager A - Pobierz

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

WarmTrager A - Pobierz

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

WarmTrager A - Pobierz

Powrót

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe