Przygotowanie płynów roboczych z koncentratów WarmTrager EG i PG.

Koncentraty WarmTrager EG i PG zawierają dodatek gliceryny, która zwiększa znacznie współczynnik załamania światła przygotowywanych z tych koncentratów płynów. Należy o tym pamiętać sprawdzając refraktometrem stężenie koncentratu.

W poniższej tabeli przedstawiono zależności pomiędzy stężeniami koncentratów WarmTrager z dodatkiem gliceryny i wskazaniami typowego refraktometru do pomiaru płynów niskokrzepnących opartych na glikolu etylenowym.

Więcej informacji o wartościach współczynnika załamania światła dla roztworów koncentratów WarmTrager znaleźć można w ich specyfikacjach technicznych.

Powrót

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe