Uniwersalne płyny instalacyjne WarmTrager.

WarmTrager P i WarmTrager E są niskokrzepnącymi płynami instalacyjnym ogólnego stosowania opartymi na roztworach glikoli propylenowego lub etylenowego. Przeznaczone są do napełniania instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych. 


WarmTrager P nie zawiera ŻADNYCH substancji szkodliwych lub niebezpiecznych w myśl rozporządzenia CLP-GHS EC Nr 1272/2008 oraz dyrektyw nr 67/548/EEC i 1999/45/EC Unii Europejskiej. W jego skład nie wchodzą: azotyny, borany, 2-etyloheksaniany, fosforany lub aminy drugorzędowe. Można go stosować w przemyśle spożywczym, w zamkniętych układach chłodzących, bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.


WarmTrager E jest płynem o właściwościach i zastosowaniu podobnych do WarmTragera P. Jednak z faktu, że zawiera szkodliwy glikol etylenowy, wynikają pewne ograniczenia w jego stosowaniu. Glikol ten jest jedyną substancją niebezpieczną wchodzącą w skład płynu WarmTrager E.


Skład zastosowanego w płynach WarmTrager P i WarmTrager E zestawu inhibitorów jest opiera się na nowoczesnych kwasach organicznych. Wraz z układem buforującym, utrzymującym pH na odpowiednim poziomie, zabezpieczają długotrwale przed korozją wszystkie popularne metale i stopy metali używane do budowy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (miedź, mosiądz, lut, stal, żeliwo, aluminium).


Do produkcji płynów WarmTrager nie są używane glikole odzyskiwane ze zużytych płynów. Tylko stosując czyste, o kontrolowanej jakości składniki, można zapewnić płynom niskokrzepnącym pewne i stabilne parametry techniczne.


Płyny WarmTrager oferowane są w postaci skoncentrowanej lub gotowej do użytku, rozcieńczonej. Standardowo oferujemy płyny o temperaturach krzepnięcia -15, -25 oraz -35°C. Istnieje też możliwość zamówienia płynu o innej zawartości glikolu.

Sposób rozcieńczania koncentratów podano w tabeli:

 Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż:

 

-15°C-25°C-35°C
Wymagane stężenie
WarmTrager P Koncentrat, 
% objętościowy
334452
Wymagane stężenie
WarmTrager E Koncentrat, 
% objętościowy
304149


Płyny WarmTrager P i E pakowane są w pojemniki wielkości 20, 60, 600 lub 1000 kilogramów.
Dla dużych instalacji dostarczamy również płyny luzem (w cysternach).
Oferujemy krótkie terminy realizacji zamówień i organizujemy transport bezpośrednio na teren inwestycji.


Więcej informacji o właściwościach płynów WarmTrager P i E można znaleźć w
Karcie Technicznej, Karcie Charakterystyki oraz Specyfikacji Technicznej produktów:

Atesty

Atesty

WarmTrager P - Pobierz

WarmTrager E - Pobierz

Karty Charakterystyk

Karty Charakterystyk

WarmTrager P - Pobierz

WarmTrager E - Pobierz

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje Techniczne

WarmTrager P - Pobierz

WarmTrager E - Pobierz

Powrót

WarmTrager - niezamarzające, specjalistyczne płyny


Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji | Płyny dla pomp ciepła  | Płyny dla kolektorów słonecznych  | Uniwersalne płyny instalacyjne  | Płyny samochodowe