WarmTrager A

WarmTrager A jest uniwersalnym, niskokrzepnącym płynem służącym do napełniania układów chłodzenia samochodowych i stacjonarnych silników spalinowych. WarmTrager A produkowany jest na bazie glikolu monoetylenowego o wysokiej czystości (99,9%). Zawiera zestaw dodatków antykorozyjnych, środków antypiennych, stabilizatorów oraz antyutleniaczy. Chroni skutecznie wszystkie elementy wchodzące w skład układu chłodzenia silników samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych oraz silników stacjonarnych. Może być stosowany w chłodnicach aluminiowych i miedzianych.
WarmTrager A jest płynem wolnym od azotynów, amin, krzemianów, boranów oraz fosforanów.

 

Dlaczego warto stosować WarmTrager A?

Skład i właściwości płynu WarmTrager A powodują, że płyn ten:

  • dzięki obniżonej temperaturze zamarzania, zabezpiecza instalacje przed uszkodzeniem w warunkach zimowych
  • dzięki podwyższonej temperaturze wrzenia chroni silnik przed przegrzaniem w trudnym okresie letnim
  • zabezpiecza instalacje przed korozją chemiczną
  • zabezpiecza instalacje przed odkładaniem się kamienia kotłowego oraz innych osadów i szlamów
  • zabezpiecza instalacje przed korozją kawitacyjną
  • wydłuża bezawaryjną pracę instalacji
  • WarmTrager A posiada atest PZH nr HK/B/0181/01/2014

 

Rodzaje płynów WarmTrager A.

WarmTrager A sprzedawany jest jako koncentrat lub płyn gotowy do bezpośredniego użycia. WarmTrager A Koncentrat pozwala na przygotowanie płynu o wybranych przez użytkownika właściwościach. Płyn przygotowany do bezpośredniego użycia, WarmTrager A35, posiada temperaturę krzepnięcia -35°C.

 

Porady techniczne dotyczące stosowania płynów WarmTrager A.

Optymalną ochronę antykorozyjną uzyskujemy rozcieńczając WarmTrager A Koncentrat wodą demineralizowaną tak, aby stężenie koncentratu wynosiło 50%(obj). Roztwór taki posiada temperaturę krzepnięcia -37°C.
Aby uzyskać płyn chłodniczy o maksymalnej ochronie przed mrozem należy przygotować 60%(obj) roztwór WarmTrager A Koncentrat. Ma on wówczas temperaturę krzepnięcia ok. -50°C. Nie należy stosować roztworów o większym stężeniu koncentratu, ze względu na ryzyko przegrzania silnika.
Płyny o stężeniu koncentratu mniejszym niż 30%(obj) nie zapewniają układowi chłodzenia silnika dostatecznej ochrony antykorozyjnej. Jako dolną granicę stężenia koncentratu zalecamy wartość 33%(obj), otrzymany tak płyn krzepnie w ok. -18°C.
Płyny WarmTrager A można mieszać z płynami zawierającymi krzemiany.
Płynów WarmTrager A nie można przechowywać o ocynkowanych zbiornikach lub beczkach.


Właściwości płynów WarmTrager A.

Wyniki badań właściwości antykorozyjnych płynu WarmTrager A35 (badanie w naczyniu szklanym) przedstawiono na wykresie:

Badanie korozji stopów aluminiowych w warunkach przenikania ciepła dało wynik 0,09 mg przyrostu masy na centymetr kwadratowy powierzchni na tydzień. Norma ASTM D 3306 dopuszcza 1,0 mg ubytku masy na centymetr kwadratowy powierzchni na tydzień.

Właœciwoœci fizykochemiczne płynu WarmTrager A Koncentrat
Gęstoœć (g/cm3, 20°C):
DIN 51 757-4
1,110 - 1,120
pH (33% roztwór):
ASTM D 1287
7,7 - 8,5
Barwa: różowa opalizująca
Zapach: lekko wyczuwalny
Zawartoœć wody (%):
ASTM D 1123
>3% max
Rezerwa alkaliczna (ml):
ASTM D 1121
2,5 - 4,0
Temperatura wrzenia (°C):
ASTM D 1120
150°C min
Temperatura zapłonu(°C):
DIN ISO 2592
110°C min
Temperatura krzepnięcia:
ASTM D 1177

 

33 %(obj) roztwór (°C): -18°C max
50 %(obj) roztwór (°C): -37°C max

 

Wszystkie produkty dostępne są w bezzwrotnych opakowaniach zawierających 5, 10, 20, 120, 200, 600 lub 1000 litrów.