WarmTrager E

WarmTrager E jest niskokrzepn帷ym, uniwersalnym p造nem przeznaczonym do nape軟iania instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz ch這dzenia w budynkach mieszkalnych, u篡teczno軼i publicznej i zak豉dach przemys這wych.
WarmTrager E jest p造nem opartym na roztworze glikolu etylenowego. Nie zawiera azotynów, boranów, fosforanów oraz amin drugorz璠owych. Wchodz帷y w jego sk豉d zestaw inhibitorów oraz odpowiednia rezerwa alkaliczna zabezpieczaj przed korozj wszystkie popularne metale u篡wane do budowy instalacji (mied, mosi康z, lut, stal, 瞠liwo, aluminium).

Dlaczego warto stosowa WarmTrager E?

Sk豉d i w豉軼iwo軼i p造nu WarmTrager E powoduj, 瞠 p造n ten:

  • dzi瘯i obni穎nym temperaturom zamarzania, zabezpiecza instalacje przed uszkodzeniem w ujemnej temperaturze (instalacje nimi wype軟ione mog by czasowo wy陰czane z eksploatacji – ma to istotne znaczenie w obiektach, gdzie ci庵貫 ogrzewanie nie jest konieczne)
  • zabezpiecza instalacje przed korozj
  • zabezpiecza instalacje przed odk豉daniem si kamienia kot這wego oraz innych osadów i szlamów
  • wyd逝瘸 bezawaryjn prac instalacji
  • poprawia wydajno嗆 instalacji oraz zmniejsza zu篡cie energii
  • WarmTrager E posiada atest PZH nr HK/B/1139/03/2012.

Rodzaje p造nów WarmTrager E.

WarmTrager E sprzedawany jest jako koncentrat lub p造n gotowy do bezpo鈔edniego u篡cia. WarmTrager E Koncentrat pozwala na przygotowanie p造nu o wybranych przez u篡tkownika w豉軼iwo軼iach. Oferujemy tak瞠 trzy wersje p造nu przygotowane z zastosowaniem wody demineralizowanej: WarmTrager E15, WarmTrager E25, WarmTrager E35 o temperaturach zamarzania odpowiednio: -15, -25 i -35°C.
Do produkcji p造nów WarmTrager E u篡wamy wy陰cznie wody demineralizowanej o przewodnictwie mniejszym ni 5 µS.

 

Porady techniczne dotycz帷e stosowania p造nów WarmTrager E.

Przed zalaniem p造nem WarmTrager E instalacj nale篡 wyp逝ka, jednocze郾ie u篡waj帷 wody do wyznaczenia pojemno軼i instalacji. P造ny WarmTrager E s wra磧iwe na obecno嗆 chlorków. Ich 廝ód貫m mog by pasty lutownicze u篡wane w czasie monta簑 instalacji. Ich ca趾owite usuni璚ie jest warunkiem prawid這wej eksploatacji p造nu.
Systemy stare, mocno skorodowane lub pokryte kamieniem kot這wym, nale篡 podda profesjonalnemu czyszczeniu przed zalaniem ich p造nem WarmTrager E.
Okres eksploatacji p造nu wynosi kilka lat i mocno zale篡 od specyficznych warunków pracy danej instalacji.
W czasie eksploatacji p造nu, przynajmniej raz do roku, kontrolowa nale篡 jego temperatur zamarzania (przez pomiar g瘰to軼i lub refraktometrycznie) oraz pH.
Do rozcie鎍zania p造nu WarmTrager E Koncentrat najlepiej jest u篡wa wody demineralizowanej. Poni窺za tabela pokazuje sposób rozcie鎍zania p造nu WarmTrager E Koncentrat w celu uzyskania okre郵onej temperatury zamarzania oraz podstawowe w豉軼iwo軼i uzyskanych roztworów.

 

Temperatura krzepni璚ia nie wy窺za ni:

-15°C -25°C -35°C
Wymagane st篹enie WarmTrager E Koncentrat,
% obj皻o軼iowy
30 41 49,5
Wymagane st篹enie WarmTrager E Koncentrat,
% wagowy
32,5 44 52
Refraktometria, Brix 21,3 27,8 31,6
Refraktometria, nD 1,366 1,377 1,384
G瘰to嗆, g/cm3 1,039 1,054 1,065
Wydajno嗆 WarmTrager E Koncentrat,
(ilo嗆 litrów p造nu mo磧iwych do uzyskania z 1 kg koncentratu)
2,91 2,12 1,78

 

Ze wzgl璠u na utrat w豉軼iwo軼i antykorozyjnych nie polecamy rozcie鎍zania p造nu WarmTrager E koncentrat do temperatury zamarzania ni窺zej ni -10°C.

 

W豉軼iwo軼i p造nów WarmTrager E.

P造ny WarmTrager E maj kolor niebieski. S przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -35 do 250°C (nale篡 jednak pami皻a, aby p造nu nie utrzymywa w ci庵貫j temperaturze powy瞠j 180°C - nast瘼uje wtedy rozk豉d termiczny glikolu monoetylenowego, co skutkuje obni瞠niem trwa這軼i p造nu). P造n WarmTrager E, raz dok豉dnie wymieszany, nie rozdziela si. Je瞠li nie zmienimy jego sk豉du (na przyk豉d przez dolanie wody lub zagotowanie), jego temperatura krzepni璚ia nie b璠zie si zmienia豉 w czasie.
Dzi瘯i zastosowaniu odpowiedniej formu造 inhibitorów oraz odpowiedniej rezerwie alkalicznej WarmTrager E zapewnia ochron antykorozyjn takich materiaów jak: mied mosi康z, lut, 瞠liwo, aluminium. Do budowy instalacji wype軟ianych p造nem WarmTrager E nie nale篡 u篡wa elementów ocynkowanych, poniewa cynk nie jest odporny na dzia豉nie glikoli. W instalacjach mo積a u篡wa wszystkich popularnych uszczelnie. Stosowanie ta鄉y teflonowej mo瞠 by przyczyn powstawania okazjonalnych przecieków. Nale篡 pami皻a, 瞠 elastomery poliuretanowe, plastyfikowany PVC oraz 篡wice fenolowo-formaldehydowe nie s odporne na dzia豉nie p造nu WarmTrager E.
Wszystkie rodzaje p造nów WarmTrager E s biodegradowalne.
Wszystkie produkty dost瘼ne s w bezzwrotnych opakowaniach zawieraj帷ych 10, 20, 120, 200, 600 lub 1000 kilogramów.


W豉軼iwo軼i fizykochemiczne p造nów WarmTrager E.
Stan fizyczny jednorodna, przezroczysta ciecz
Barwa niebieska
Zapach s豉by lub brak
pH roztworu 8-9
G瘰to嗆 w 20° C, g/cm3 1,04-1,12
(w zale積o軼i od odmiany)
Rezerwa alkaliczna
(ml 0,1 N HCl/20 ml p造nu)
>8
Rozpuszczalno嗆 w wodzie bez ogranicze
Temperatura krzepni璚ia (°C), max -15, -25, -35°C
(w zale積o軼i od odmiany)
Lepko嗆 kinematyczna (mm2/s)

WarmTrager E15
-10°C 6,75
20°C 2,22
50°C 1,09
WarmTrager E25
-10°C 8,87
20°C 2,93
50°C 1,37
WarmTrager E35
-10°C 11,52
20°C 3,64
50°C 1,64