WarmTrager SOL

WarmTrager SOL jest niezamarzaj帷ym, specjalistycznym p造nem przeznaczonym do nape軟iania cieplnych kolektorów s這necznych p豉skich i pró積iowych. WarmTrager SOL jest p造nem na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego. Nie zawiera azotynów, boranów, fosforanów oraz drugorz璠owych amin. Wchodz帷y w jego sk豉d zestaw inhibitorów oraz odpowiednia rezerwa alkaliczna zabezpieczaj przed korozj wszystkie popularne metale u篡wane do budowy instalacji (mied, mosi康z, lut, stal, 瞠liwo, aluminium).

 

Dlaczego warto stosowa WarmTrager SOL?

Sk豉d i w豉軼iwo軼i p造nu WarmTrager SOL powoduj, 瞠 p造n ten:

  • jest nietoksyczny (zawiera glikol propylenowy)
  • dzi瘯i obni穎nym temperaturom zamarzania, zabezpiecza instalacje solarn przed uszkodzeniem w okresie zimowym
  • zabezpiecza instalacje przed korozj
  • jest przystosowany do pracy w zakresie wysokich temperatur, które cz瘰to wyst瘼uj w czasie eksploatacji kolektorów s這necznych
  • zabezpiecza instalacje przed odk豉daniem si kamienia kot這wego oraz innych osadów i szlamów
  • wyd逝瘸 bezawaryjn prac instalacji
  • poprawia wydajno嗆 instalacji
  • WarmTrager SOL posiada atest PZH nr HK/B/1139/01/2012.

 

Rodzaje p造nów WarmTrager SOL.

WarmTrager SOL sprzedawany jest jako koncentrat lub p造n gotowy do bezpo鈔edniego u篡cia - WarmTrager SOL35 o temperaturze zamarzania -35°C.
Do produkcji p造nu WarmTrager SOL35 u篡wamy wy陰cznie wody demineralizowanej o przewodnictwie mniejszym ni 5 µS.

 

Porady techniczne dotycz帷e stosowania p造nów WarmTrager P.

Przed zalaniem p造nem WarmTrager SOL instalacj nale篡 wyp逝ka, jednocze郾ie u篡waj帷 wody do wyznaczenia pojemno軼i instalacji. P造ny WarmTrager SOL s wra磧iwe na obecno嗆 chlorków. Ich 廝ód貫m mog by pasty lutownicze u篡wane w czasie monta簑 instalacji. Ich ca趾owite usuni璚ie jest warunkiem prawid這wej eksploatacji p造nu.
Okres eksploatacji p造nu wynosi kilka lat i mocno zale篡 od specyficznych warunków pracy danej instalacji. W czasie eksploatacji p造nu, przynajmniej raz do roku, kontrolowa nale篡 jego temperatur zamarzania (przez pomiar g瘰to軼i lub refraktometrycznie) oraz pH. Cz瘰ta praca instalacji solarnej w trybie ja這wym i/lub d逝gie okresy pracy p造nu w temperaturze powy瞠j 200°C znacznie skracaj trwa這嗆 p造nu WarmTrager SOL.
Do rozcie鎍zania p造nu WarmTrager SOL Koncentrat najlepiej jest u篡wa wody demineralizowanej. Poni窺za tabela pokazuje sposób rozcie鎍zania p造nu WarmTrager SOL Koncentrat w celu uzyskania temperatury zamarzania -35 °C.


 

Temperatura krzepni璚ia nie wy窺za ni -35°C:
Wymagane st篹enie WarmTrager SOL Koncentrat, % obj皻o軼iowy 51
Wymagane st篹enie WarmTrager SOL Koncentrat,% wagowy 52
Refraktometria,  Brix 35,9
Refraktometria,  nD 1,392
G瘰to嗆, g/cm3 1,041
Wydajno嗆 WarmTrager SOL Koncentrat, (ilo嗆 litrów p造nu mo磧iwych do uzyskania z 1 kg koncentratu) 1,84

 

W豉軼iwo軼i p造nów WarmTrager SOL.

P造ny  WarmTrager SOL maj kolor zielony.
S przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -35 do 250°C ( nale篡 jednak pami皻a aby p造nu nie utrzymywa w ci庵貫j temperaturze powy瞠j 170°C -  nast瘼uje wtedy rozk豉d termiczny glikolu propylenowego, co skutkuje obni瞠niem trwa這軼i p造nu).
P造n WarmTrager SOL, raz dok豉dnie wymieszany, nie rozdziela si. Je瞠li nie zmienimy jego sk豉du (na przyk豉d przez dolanie wody lub zagotowanie), jego temperatura krzepni璚ia nie b璠zie zmienia豉 si w czasie.
Dzi瘯i zastosowaniu odpowiedniej formu造 inhibitorów oraz utrzymaniu odpowiedniej rezerwy alkalicznej WarmTrager SOL zapewnia ochron antykorozyjn takich materiaów jak: mied, mosi康z, lut, stal, 瞠liwo,  aluminium. Do budowy instalacji wype軟ianych p造nem WarmTrager SOL nie nale篡 u篡wa rur ocynkowanych poniewa cynk nie jest odporny na dzia豉nie glikoli.
W instalacjach mo積a u篡wa wszystkich popularnych uszczelnie. Stosowanie ta鄉y teflonowej mo瞠 by przyczyn powstawania okazjonalnych przecieków.  Nale篡 pami皻a, 瞠 elastomery poliuretanowe, plastyfikowany PVC oraz 篡wice fenolowo-formaldehydowe nie s odporne na dzia豉nie p造nu WarmTrager SOL.
P造ny WarmTrager SOL s biodegradowalne.
Wszystkie produkty dost瘼ne s w bezzwrotnych opakowaniach zawieraj帷ych 10, 20, 120, 200, 600 lub 1000 kilogramów.

W豉軼iwo軼i fizykochemiczne p造nów WarmTrager SOL.
Stan fizyczny jednorodna, przezroczysta ciecz
Barwa zielona
Zapach s豉by lub brak
pH roztworu 8-9
G瘰to嗆 w 20° C 1,04-1,05 (w zale積o軼i od odmiany)
Rezerwa alkaliczna (ml 0,1 N HCl/20 ml p造nu) > 15
Rozpuszczalno嗆 w wodzie bez ogranicze
Temperatura krzepni璚ia (°C), max w zale積o軼i od odmiany
WarmTrager SOL 35, lepko嗆 kinematyczna (mm2/s)

 

-10°C 46,84
20°C 6,84
50°C 2,83