Skip to main content

Płyny dla chłodnictwa i klimatyzacji

Płyny instalacyjne WarmTrager do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

WarmTrager P i WarmTrager E są płynami niskokrzepnącymi, przeznaczonymi do wypełniania instalacji wody lodowej, opartymi na roztworach glikoli propylenowego lub etylenowego.

  • WarmTrager P nie zawiera ŻADNYCH substancji szkodliwych lub niebezpiecznych w myśl rozporządzenia CLP-GHS EC Nr 1272/2008 oraz dyrektyw nr 67/548/EEC i 1999/45/EC Unii Europejskiej. W jego skład nie wchodzą: azotyny, borany, 2-etyloheksaniany, fosforany lub aminy drugorzędowe. Można go stosować w przemyśle spożywczym, w zamkniętych układach chłodzących, bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.
  • WarmTrager E jest płynem o właściwościach i zastosowaniu podobnym do WarmTragera P. Jednak z faktu, że zawiera szkodliwy glikol etylenowy, wynikają pewne ograniczenia w jego stosowaniu. Glikol ten jest jedyną substancją niebezpieczną wchodzącą w skład płynu WarmTrager E.

Skład zastosowanego w płynach WarmTrager P i WarmTrager E zestawu inhibitorów opiera się na nowoczesnych kwasach organicznych. Wraz z układem buforującym, utrzymującym pH na odpowiednim poziomie, zabezpieczają długotrwale przed korozją wszystkie popularne metale i stopy metali używane do budowy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (miedź, mosiądz, lut, stal, żeliwo, aluminium).

Do produkcji płynów WarmTrager nie są używane glikole odzyskiwane ze zużytych płynów. Tylko stosując czyste, o kontrolowanej jakości składniki, można zapewnić płynom niskokrzepnącym pewne i stabilne parametry techniczne. Płyny WarmTrager oferowane są w postaci skoncentrowanej lub gotowej do użytku, rozcieńczonej. Standardowo oferujemy płyny o temperaturach krzepnięcia -15, -25 oraz -35°C. Istnieje też możliwość zamówienia płynu o innej zawartości glikolu.

Płyny WarmTrager P i E oferujemy w opakowaniach zawierających 20, 60, 600 lub 1000 kilogramów produktu.

Dla dużych instalacji dostarczamy również płyny luzem (w cysternach).

Oferujemy krótkie terminy realizacji zamówień i organizujemy transport bezpośrednio na teren inwestycji.