Skip to main content

Płyny dla kolektorów słonecznych

Płyny WarmTrager do instalacji kolektorów słonecznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji uzyskane zostało za pomocą dodatków organicznych, płyny nie zawierają więc takich szkodliwych substancji jak azotyny lub borany. Zastosowany bufor o wysokiej rezerwie alkalicznej utrzymuje pH płynu na poziomie optymalnym dla materiałów, z których wykonana jest instalacja.

Zjawiskiem typowym dla instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych są tzw. okresy stagnacji. Ciepło słoneczne gromadzone przez kolektor nie jest od niego odbierane i temperatura płynu w instalacji rośnie wówczas znacznie. Zależnie od typu instalacji może przekraczać nawet 200 °C. Płyny solarne WarmTrager charakteryzują się wysoką odpornością na te zjawiska.

WarmTrager P przeznaczony jest głównie do napełniania instalacji kolektorów płaskich, może też pracować w dobrze zbilansowanych cieplnie instalacjach kolektorów próżniowych. Jego odporność na przegrzania jest wysoka.

WarmTrager P jest uniwersalnym, dobrze zabezpieczonym płynem solarnym o wysokiej odporności na przegrzania. Dzięki temu można nim wypełniać instalacje zarówno płaskich jak i próżniowych kolektorów słonecznych.

WarmTrager P35 jest płynem gotowym do bezpośredniego użycia, o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż -35°C.

Wszystkie płyny WarmTrager dla kolektorów słonecznych pakowane są w pojemniki wielkości 20, 60, 600 i 1000 kilogramów.

Oferujemy krótkie terminy realizacji zamówień i organizujemy transport bezpośrednio na teren inwestycji.