Skip to main content

Płyny dla pomp ciepła

Płyny WarmTrager dla dolnych źródeł pomp ciepła.

Firma Medium, producent płynów WarmTrager, posiada w swojej ofercie dwa produkty przeznaczone do napełniania dolnych źródeł pomp ciepła.

Płyny WarmTrager P i WarmTrager G charakteryzują się tym, że nie zawierają ŻADNYCH substancji szkodliwych lub niebezpiecznych w myśl rozporządzenia CLP-GHS EC Nr 1272/2008 oraz dyrektyw nr 67/548/EEC i 1999/45/EC Unii Europejskiej.

Ochronę instalacji przed korozją zapewnia w płynach WarmTrager zestaw dodatków organicznych oraz bufor dbający o odpowiednie pH płynu. Pozwalają one płynom WarmTrager zachowywać swoje właściwości przez co najmniej 6-8 lat.

Do produkcji płynów WarmTrager nie są używane surowce wtórne. Tylko stosując czyste, o kontrolowanej jakości składniki, można zapewnić płynom niskokrzepnącym pewne i stabilne parametry techniczne.

Płyny WarmTrager oferowane są w postaci skoncentrowanej lub gotowej do użytku, rozcieńczonej.

Wszystkie płyny WarmTrager dla dolnych źródeł pomp ciepła pakowane są w pojemniki wielkości 20, 60, 1000 lub 1100 kilogramów.

Dla dużych instalacji dostarczamy również płyny luzem (w cysternach).

Oferujemy krótkie terminy realizacji zamówień i organizujemy transport bezpośrednio na teren inwestycji.