Skip to main content

Płyny samochodowe

Płyn WarmTrager do chłodzenia silników spalinowych.

Do napełniania układów chłodzenia samochodowych i stacjonarnych silników spalinowych firma Medium przygotowała płyn WarmTrager A. Jest to uniwersalny, niskokrzepnący płyn na bazie glikolu etylenowego, który może być stosowany zarówno w chłodnicach aluminiowych i miedzianych.

Odpowiednie właściwości WarmTrager A uzyskał dzięki technologi dodatków organicznych, jest więc płynem wolnym od azotynów, amin, krzemianów, boranów oraz fosforanów.

WarmTrager A odpowiada specyfikacji G12+, można więc go mieszać z innymi płynami chłodzącymi, także z tymi zawierającymi krzemiany.

Płyn WarmTrager A dostępny jest w postaci gotowej do użycia (WarmTrager A35), o stężeniu zapewniającym temperaturę krzepnięcia nie wyższą niż -35°C, oraz jako koncentrat. Poniższa tabela przedstawia możliwe sposóby rozcieńczania koncentratu:

Stężenie koncentratu WarmTrager A Temperatura krzepnięcia roztworu 
33 %(obj) – 1:2 z wodą  -18˚C max 
50 %(obj) – 1:1 z wodą  -37˚C max 

Płyn WarmTrager do układów chłodzenia silników spalinowych pakowany jest w pojemniki:  20, 60, 600 i 1000 litrów.
Oferujemy krótkie terminy realizacji zamówień i organizujemy transport w miejsce wskazane przez klienta.