Skip to main content

Temperatura krzepnięcia płynów z dodatkiem gliceryny

Przygotowanie płynów roboczych z koncentratów WarmTrager EG i PG.

Koncentraty WarmTrager EG i PG zawierają dodatek gliceryny, która zwiększa znacznie współczynnik załamania światła przygotowywanych z tych koncentratów płynów. Należy o tym pamiętać sprawdzając refraktometrem stężenie koncentratu.

W poniższej tabeli przedstawiono zależności pomiędzy stężeniami koncentratów WarmTrager z dodatkiem gliceryny i wskazaniami typowego refraktometru do pomiaru płynów niskokrzepnących opartych na glikolu etylenowym.

Więcej informacji o wartościach współczynnika załamania światła dla roztworów koncentratów WarmTrager znaleźć można w ich specyfikacjach technicznych.