Skip to main content

WarmTrager W10

WarmTrager® W10

WarmTrager® W10 to gotowa do użycia woda zapewniająca pełną czystość i sprawność instalacji hydraulicznych. Przeznaczona do napełniania układów centralnego ogrzewania, klimatyzacji, chłodzenia w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych (obiegi zamknięte, bez dostępu tlenu). Nie zabezpiecza przed zamarzaniem. Przystosowana do pracy w temperaturze 5 -100 °C. Zabezpiecza przed korozją i powstawaniem kamienia kotłowego.

Parametry

 • Barwa: przezroczysta
 • Temperatura krystalizacji: 0 °C
 • Temperatura wrzenia: 100 °C
 • Gęstość w 20 °C: 1,00 g/cm
 • pH: 8,2 – 8,5
 • Zawartość tlenu O : < 0,1 mg/l
 • Twardość wody: < 0,11 °dH
 • Przewodność właściwa: < 90 μS/cm

Właściwości

 • najniższa na rynku przewodność właściwa, mniejsza niż 90 μS/cm
 • ogranicza do minimum korozję elektrochemiczną
 • brak kamienia chroni wymienniki i przewody instalacji przed zapychaniem
 • gwarantuje bezawaryjną pracę automatyki
 • obniża ilość zużywanego paliwa
 • zapewnia długą żywotność instalacji i niskie koszty serwisu

Zastosowanie WarmTrager® W10

Pompy ciepła

Instalacje grzewcze

Chłodnictwo

Klimatyzacje


5 lat gwarancji na wszystkie produkty

Właściwości antykorozyjne i ochronne
Wysoki zakres temperatur roboczych
Atestowane przez PZH