Skip to main content

Z czego zrobione są nasze płyny?

Skład chemiczny płynów WarmTrager

Czysta woda bardzo dobrze sprawdza się w roli płynu – nośnika energii cieplnej. Ma odpowiednie właściwości fizyczne i chemiczne, jest łatwo dostępna i bardzo tania. Jej wadą jest jednak stosunkowo wysoka temperatura krzepnięcia i związany z krzepnięciem wzrost objętości, prowadzący często do zniszczenie instalacji.

Aby uchronić instalację przed zniszczeniem lub też umożliwić jej pracę w temperaturach ujemnych, jako nośniki ciepła stosuje się wodne roztwory glikoli, najczęściej propylenowego lub etylenowego.

Dodatek glikolu do wody powoduje pogorszenie wielu właściwości płynu. Rośnie jego lepkość, spadają ciepło właściwe i przewodnictwo cieplne, mniejsza jest trwałość chemiczna. a oddziaływanie korozyjne na instalację dużo silniejsze.

Jednak, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości dodatków chemicznych, takich jak nowoczesne, organiczne inhibitory korozji, organiczne bufory pH, dzięki zastosowaniu wysokiej czystości glikoli, udało się nam stworzyć płyny o właściwościach gwarantujących wieloletnie, bezproblemowe działanie instalacji.

Szczególną cechą naszych produktów jest to, że ich bardzo dobre właściwości techniczne udało się nam osiągnąć unikając stosowania substancji stanowiących zagrożenie dla użytkowników lub środowiska. Płyny WarmTrager nie zawierają boranów, azotanów, szkodliwych amin czy kwasu dwuetyloheksylowego.