Skip to main content

Kondycjonowanie płynów

Serwis instalacji – kondycjonowanie płynów

Regularne i systematyczne wykonywanie wymaganych czynności serwisowych zapewnia długą, bezawaryjną i energetycznie efektywną pracę każdej instalacji. Ogrzewanie lub chłodzenie za pomocą urządzenia sprawnego, czystego i wypełnionego optymalnie dobranym medium, chroni użytkownika przed ponoszeniem nadmiernych i niespodziewanych kosztów.

Przynajmniej raz na dwa lata należy sprawdzić jakość płynu, który jest nośnikiem ciepła w instalacji. Oferujemy wykonanie zestawu badań fizycznych i chemicznych, których wyniki pozwalają na pełną ocenę stopnia zużycia płynu, często też przynoszą dużo cennych informacji o stanie samej instalacji.

Medium, dla którego badania wykażą spadek parametrów użytkowych, możemy poddać odnowieniu. Obejmuje ona oczyszczenie mechaniczne oraz korektę składu chemicznego. Po takich zabiegach płyn odzyskuje swoje nominalne parametry: temperaturę krzepnięcia, właściwości antykorozyjne i odporność chemiczną.

Płyny zdegradowane w stopniu uniemożliwiającym ich odzyskanie należy poddać utylizacji. Oferujemy usługę wymiany płynów, obejmującą opróżnienie instalacji, odbiór zużytego płynu i napełnienie instalacji nowym. Dostarczamy wszystkie wymagane prawem dla takiej operacji dokumenty.

Nasza Firma oferuje usługi

utylizacje zużytych płynów

czyszczenie instalacji

napełnianie instalacji

badania laboratoryjne płynów

kondycjonowanie płynów roboczych

Bezawaryjna praca instalacji

Pełna kontrola procesów eksploatacyjnych

Ograniczenie emisji odpadów

Utrzymanie wydajności instalacji na stałym poziomie